Ika Control

Usługi

Firma IKA-CONTROL s.c. powstała w 1998r i prowadzi swoją działalność w trzech podstawowych kierunkach:

Techniczna ochrona mienia:

 1. Systemy Nadzoru Wizyjnego (CCTV)
 2. Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 3. Systemy Kontrola Dostępu ACC (SKD)
 4. Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru (SAP)
 5. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)
 6. Systemy Ochrony Obwodowej (SOB)

Opracowaliśmy koncepcję kompleksowej ochrony zakładu dla Elektrociepłowni Kraków S.A., którą sukcesywnie od 2001 roku realizujemy wykonując między innym:

 1. system telewizji przemysłowej oparty na krosownicy wizyjnej firmy AD,
 2. układ kontrolowanego dostępu do zakładu połączony z komputerowym systemem wizualizacji
 3. systemy parkingowe z własnym programem wizualizacyjnym,
 4. systemy sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) w budynkach biurowych,
 5. magazynowych i produkcyjnych (Aritech, Cerberus),
 6. systemy alarmu włamaniowego klasy S.

Ściśle współpracujemy z wieloma wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie technicznej ochrony. Wykonaliśmy m.inn. systemy kontrolowanego dostępu dla Instytutu Fizyki, Matematyki, Informatyki, Collegium Broscianum, b ACK Cyfronet. Współpracowaliśmy z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Dla BSIPR "Energoprojekt" S.A. w Katowicach, PP NOWATOR sp. z o.o. w Krakowie oraz BEGAMEX s.c. w Krakowie zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy układy alarmu pożarowego wraz z systemami wizualizacji.

Dla przedsiębiorstw: VTM HOLDING z Pszczyny, Zakładów Farmaceutycznych PLIVA Kraków S.A., MEGA-REM sp. z o.o., WAR-NO sp. z o.o., Zakładów Mięsnych w Tarnowie, PIRP MONTOREM HOLDING S.A. w Krakowie wykonaliśmy systemy rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu.

Automatyka przemysłowa oraz prace elektroinstalatorskie.

Dla Elektrociepłowni Kraków S.A. wykonaliśmy systemy łagodnego rozruchu oraz układy sygnalizacji i zabezpieczenia taśmowych przenośników nawęglania, odżużlania i odpopielania, układy zasilania i oświetlenia galerii, tuneli taśmowych, hal magazynowych i parkingów. Realizowaliśmy prace remontowe i modernizacyjne na rozdzielniach i w rozdzielnicach elektrycznych. Zrealizowaliśmy także układy do pomiaru i regulacji poziomu wody w zasobnikach.

W VTM-HOLDING w Pszczynie zostały przez nas zaprojektowane i wykonane układy automatyki linii produkcyjnych oparte na swobodnie programowalnych sterownikach firmy SIEMENS.

Dla RR Donneley Poland w Krakowie wykonaliśmy szafy sterownicze oraz uruchomiliśmy system odpylania z maszyn drukarskich.

Na zlecenie firmy PI-RP Montorem Holding S.A. w Krakowie zamontowaliśmy systemy automatyki przemysłowej zraszaczy wodnych.

Dla PPUH WAR-NO sp. z o.o. w Krakowie wykonaliśmy zasilanie, oświetlenie oraz kontrolę dostępu z nadzorem kamer CCTV zakładowego parkingu, układy zasilania i oświetlenia obiektów przemysłowych.

Klimatyzacja

Wykonujemy oraz serwisujemy przemysłowe i biurowe systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne oparte zarówno na centralach klimatyzacyjnych (system klimatyzacji sali widowiskowej w Elektrociepłowni Kraków S.A.) jak i na lokalnych układach typu "split".