Ika Control

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest systemem ratującym ludzkie życie. DSO pozwala przekazywać komunikat w przypadku pożaru lub innego zagrożenia w sposób automatyczny (po otrzymaniu sygnału sterującego z Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru) do zagrożonych pożarem stref w obiekcie, dzięki czemu umożliwia sprawną ewakuację. Komunikaty nadawane z dźwiękowego systemu ostrzegawczego mogą być odtwarzane z nagranych komunikatów lub na żywo - przez ogłaszanie komunikatów przez kierującego akcją ratowniczą, przeprowadzaną przez straż pożarną lub upoważnionego operatora systemu.

DSO ma szereg zalet w porównaniu z innymi urządzeniami sygnalizacji dźwiękowej, takimi jak syreny, buczki, gongi. Ze względu na pośpiech i coraz bardziej hałaśliwe otoczenie ludzie nie reagują na sygnały dźwiękowe emitowane przez sygnalizatory akustyczne. Zwracają natomiast znacznie większą uwagę na informacje przekazywane w formie komunikatu słownego. DSO służy do ostrzegania przed różnymi rodzajami zagrożeń, nie tylko przed pożarem, ale także np. atakiem terrorystycznym. Dodatkowo DSO oprócz swej podstawowej funkcji - przekazywania komunikatów ewakuacyjnych i alarmowych - może być wykorzystywany jako system Public Address. Tak więc może służyć zarówno bezpieczeństwu, jak i rozrywce.

Główną zaletą przekazywanej informacji jest jej treść. DSO umożliwia operatorowi np. poinformowanie ludzi, aby opuścili budynek wyjściami zachodnimi (podając bardzo dokładnie, o które wyjścia chodzi), jeśli zagrożenie wystąpiło w jego wschodniej części. Operator może np. poinstruować ludzi, aby oddalili się od okien, w przypadku podłożenia bomby, albo żeby pozostali w miejscu, jeżeli klatki schodowe są przepełnione. Taką informację operator może przekazać nawet po rozpoczęciu ewakuacji.

<< wstecz