Ika Control

Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru (SAP)

System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru nazywany jest także Systemem Alarmu Pożarowego - od tej nazwy pochodzi skrót SAP, powszechnie używany do oznaczania tego systemu. System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru pomaga wykryć pożar w maksymalnie wczesnym stadium jego rozwoju. Uzyskaną informację o pożarze SAP przekazuje do Państwowej Straży Pożarnej lub stacji monitorującej, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w obiekcie.

W budynku zabezpieczonym przez System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru zainstalowane są automatyczne czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegawcze pożarowe (tzw. ROP-y). Urządzenia te są podłączone za pomocą przewodów do elektronicznej centrali pożarowej konwencjonalnej lub adresowalnej. Zastosowanie centrali adresowalnej pozwala określić dokładna lokalizację zagrożenia. Wykrycie pożaru przez automatyczną czujkę pożarową lub wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wysłanie komunikatu o pożarze do centrali pożarowej. Centrala informuje o pożarze w budynku sygnałem dźwiękowym i świetlnym. W przypadku rozbudowanych systemów centrala wykonuje zaprogramowane reakcję np. wyłącza klimatyzacje, włącza systemy oddymiania, otwiera wszystkie drzwi, inicjuje pożarowy zjazd na parter wind, itp.

<< wstecz