Ika Control

Systemy Kontrola Dostępu ACC (SKD)

System Kontroli Dostępu pomaga w zabezpieczeniu obiektów przed wejściem osób nieuprawnionych. Pozwala w elastyczny sposób zarządzać dostępem do pomieszczeń i umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń w obiekcie przy użyciu np. karty/klucza lub kodu, które stanowią element tego rozwiązania.

System Kontroli Dostępu składa się z kilku elementów; do podstawowych należą kontrolery drzwi, czytniki, elementy identyfikacyjne (różnego rodzaju karty, breloki). Pozwalają one w prosty sposób otworzyć wejście lub wyjście na teren posesji lub do budynków przy użyciu jednego identyfikatora elektronicznego (np. karty, breloka). Upoważniona osoba, posiadająca ważny identyfikator, swobodnie przemieszcza się po danej strefie, natomiast osoby bez identyfikatora nie mogą przekroczyć drzwi. Wszelkie zdarzenia są przez system rejestrowane i mogą być wizualizowane w postaci raportów. Uzupełnieniem Systemu Kontroli Dostępu są elementy wykonawcze, tzn. bramki, śluzy, kołowroty, szlabany, bramy.

<< wstecz