Ika Control

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Jest to system mający za zadanie zabezpieczenie obiektu przed ewentualnym włamaniem lub napadem. System taki można zastosować w każdym obiekcie, dobierając odpowiednio jego elementy. Idealny system powinien jak najszybciej powiadamiać właściciela czy użytkownika obiektu oraz odpowiednie służby o wtargnięciu do obiektu nieupoważnionych osób.

Każdy system sygnalizacji włamania i napadu wyposażony jest w czujki (istnieje wiele sposobów detekcji), mające za zadanie wykrycie intruza. Sygnał z czujek przekazywany jest do centrali alarmowej, która przekazuje go dalej do stacji monitorowania alarmów lub upoważnionych osób i/lub uruchamia zainstalowane w systemie sygnalizatory, np. dźwiękowo-świetlne.

<< wstecz