Ika Control

Systemy Nadzoru Wizyjnego (CCTV)

Systemy Nadzoru Wizyjnego (CCTV) i monitoring wizyjny pomagają w ochronie majątku, mienia oraz osób poprzez zastosowanie kamer przekazujących obraz do monitorów i systemów rejestracji obrazów zlokalizowanych w centrach monitorowania.

Systemy CCTV są projektowane i wykonywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta, tak aby pasowały do charakteru terenu/budynku i wymogów bezpieczeństwa określonych przez klienta. Zasadniczo system składa się z zainstalowanych we właściwych punktach kamer, które obserwują wyznaczone obszary i przekazują obraz do stacji monitorowania. Idealny system CCTV powinien być łatwy i elastyczny w eksploatacji oraz zapewniać obraz doskonałej jakości, zarówno przy świetle dziennym, jak i nocnym, a w razie potrzeby, ułatwiał analizę zdarzenia lub służył jako materiał dowodowy.

<< wstecz