Ika Control

Referencje

1.1 Wykrywanie i sygnalizacja pożaru, układy oddymiania, stałe urządzenia gaszące, sterowanieurządzeniami na wypadek pożaru:

a) Elektrociepłownia Kraków S.A. - wielocentralowy system adresowalny podłączony do systemu wizualizacji wyposażony w układy oddymiania, stałe urządzenia gaszące, sterowanie urządzeniami na wypadek pożaru.

b) Energoprojekt S.A., Katowice - system adresowalny zabezpieczający rozdzielnie elektryczne sterujący układami automatyki.

c) Re-Bau sp. z o.o., Kraków - system adresowalny chroniący pomieszczenia biurowe wyposażony w układ oddymiania klatki schodowej.

d) Nowator sp. z o.o., Kraków - system adresowalny zabezpieczający pomieszczenia biurowe wyposażony w stałe urządzenia gaszące.

e) Begamex s.c., Kraków. - system adresowalny

1.2. Telewizja przemysłowa:

a) Elektrociepłownia Kraków S.A.
b) Re-Bau sp. z o.o., Kraków.

1.3. Kontrola dostępu

a) Elektrociepłownia Kraków S.A. - rozległy sieciowy układ KD wraz systemem wizualizacji,
b) VTM Holding, Pszczyna - system KD do pomieszczeń produkcyjnych.
c) Mega-Rem sp. z o.o., Kraków - układ kontrolujący dostęp do zakładu.
d) Zakłady Mięsne w Tarnowie - układ kontrolujący dostęp do zakładu.

1.4. Sygnalizacja włamania i napadu.

a) Elektrociepłownia Kraków S.A. - systemy SSWiN dla wydzielonych pomieszczeń i obiektów
b) Energokrak sp. z o.o., Kraków - system dla pomieszczeń biurowych i wyniesionego stanowiska kasowego.

1.5. Ochrona obwodowa:

a) Elektrociepłownia Kraków S.A. - system ochrony obwodowej

2.1. Automatyczna klimatyzacja i wentylacja.

a) Elektrociepłownia Kraków S.A. - systemy klimatyzacji i wentylacji oparte zarówno na centralach klimatyzacyjnych jak i na lokalnych urządzeniach typu split.

2.2. Sterowanie oświetleniem oraz monitorowanie mediów:

a) War-No sp. z o.o., Kraków - sterowanie oświetleniem parkingowym, układy oświetlenia obiektów przemysłowych i hal magazynowych.

2.3. Systemy parkingowe:

a) Elektrociepłownia Kraków S.A. - systemy oparte o autoryzacje z czytników kart zbliżeniowych sterujące zaporami i bramami parkingowymi, z własnym systemem wizualizacji.
b) Uniwersytet Jagielloński, Kraków - systemy parkingowe wykonane dla Instytutu Fizyki, Matematyki, Informatyki, Zoologii, Collegium Broscianum.
c) ACK Cyfronet - system parkingowy zintegrowany z systemem domofonowym.
d) SM ODJ, Kraków - system parkingowy dla budynku wielorodzinnego.

2.4. Systemy audio-wizualne:

a) Elektrociepłownia Kraków S.A. - system nagłośnienia i wizualizacji w sali widowiskowej

2.5. Układy automatyki przemysłowej oparte na swobodnie programowalnych sterownikach

a) Elektrociepłownia Kraków S.A. - układy łagodnego rozruchu i zatrzymania oraz sygnalizacji i zabezpieczenia taśmowych przenośników nawęglania, odżużlania i odpopielania, układy do pomiaru i regulacji poziomu wody w zasobnikach,
b) VTM-Holding, Pszczyna - układy automatyki linii produkcyjnych,
c) War-No sp. z o.o., Kraków - układy zasilania i automatyki przemysłowej,
d) Montorem Holding S.A, Kraków - system automatyki przemysłowej zraszaczy wodnych,
e) RR Donneley Poland, Kraków - szafy sterownicze dla systemu odpylania z maszyn drukarskich.