Ika Control

Techniczna ochrona mienia

  • Systemy alarmowe (Rokonet, Paradox, Aritech)
  • Systemy przeciwpożarowe SAP (autoryzacja Cerberus i Aritech)
  • Systemy TV-przemysłowej (Sanyo, Sony, Santec, American Dynamics)
  • Systemy kontroli dostępu (autoryzacja HSK-Data i Aritech, Automatic Systems)
  • Systemy parkingowe (autorski system IKA-PARKING)
  • F-Gazy: sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane

Automatyka przemysłowa

Dla Elektrociepłowni Kraków S.A. wykonaliśmy systemy łagodnego rozruchu oraz układy sygnalizacji i zabezieczenia taśmowych przenośników nawęglania, odżużlania i odpopielania, układy zasilania i świetlenia galerii, tuneli taśmowych, hal magazynowych i parkingów. Realizowaliśmy prace remontowe i moderizacyjne na rozdzielniach i w rozdzielnicach elektrycznych. Zrealizowaliśmy także układy do omiarui regulacji poziomu wody w zasobnikach.

Klimatyzacja

Wykonujemy oraz serwisujemy przemysłowe i biurowe systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne oparte zarówno na centralach klimatyzacyjnych (system klimatyzacji sali widowiskowej w Elektrociepłowni Kraków S.A.) jak i na lokalnych układach typu "split". F-Gazy: sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych systemów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane